Computer technology and Information  technology e-Learning
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

หมวดรายการหลักของระบบ

รายชื่อหลักสูตร:หมวดหมู่วิชา

รายชื่อวิชาที่เปิดในหมวดหลักสูตร

อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 20007001 - การฝึกงาน
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 21042504 - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 21042511 - ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 21042512 - คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 29012123 - อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้ทุกคน เหมือนคนทั่วไปโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือต้องเข้าระบบก่อน 30000102 - การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
ครูนที จันทร์เทียม - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 31000003 - งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ทวีทรัพย์ จันทรัตน์ - Thai

ผู้บริหารและดูแลระบบ Computer technology and Information technology e-Learning : ครูเริงศักดิ์ สายรัตน์
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยลัยเทคนิคศรีสะเกษ
COMPUTER TECHNOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY e-Learning 2012 @ http://cit.sisat.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
Claroline © 2001 - 2011